Vi passer på miljøet - ScandinavianBook

ScandinavianBook og miljøet

Som en større produktionsvirksomhed har vi en forpligtelse til at værne om miljøet og vi forsøger løbende at indføre små som store tiltag til at lette på vores miljøbelastning.

Svanemærket-logo
Svanemærket-logo #1 i pdf-format – klik her
Svanemærket-logo #2 i pdf-format – klik her
Læs nedenfor om:

  • Fakta og myter om papir
  • Digitaltryk og miljø
  • Puljetryk og miljø
  • Artikel om tryksager og miljø
  • ScandinavianBook og miljø

Miljøansvarlig
Hvis du har spørgsmål til vores miljøpolitik, er du velkommen til at kontakte Esben Mols Kabell på emk@lasertryk.dk.
Svanemærket: Vores Munken papir er Svanemærket

Om trykteknologien generelt.
Vores rulleføde printer til bogproduktion benytter en såkaldt "flash-fuser". I stedet for en varme rulle, der varme både papir og toner op for at få toneren til at sidde fast på papiret udsendes der et lysglimt af uv-lys. Toneren vores maskine benytter har nogle særlige uv-reagenter i sig, der bliver meget varme, når de udsættes for netop uv-lys, så toneren på den måde brænder fast på papiret. Dette har 3 fordele:

Flade bøger
For det første bliver papiret ikke varmet op. Det betyder at der ikke trækkes fugt ud af papiret så det slår sig. På den måde kan vi levere en færdig bog, der ligger pænt og flat på bordet på samme måde som en bog trykt i offset.

Mindre strøm
Den anden fordel er at der skal bruges langt mindre strøm, da det kun er toneren, der skal varmes op. Faktisk bruger vores rulle fødte teknologi kun ca. 10% af den strøm en traditionel digital trykmaskine bruger, når den skal trykke en side.

Hastighed og pris.
Da papiret ikke skal varmes op til 180 grader for at få toneren brændt fast kan vi trykke med en langt højere hastighed. Tid er penge - så dette er samtidig med til at sikre at vi har de suverænt skarpeste priser på sorthvid bøger i oplag fra 100 til 1.000 eksemplarer.

Miljø og CSR

At opføre sig ordentligt, giver god mening og forretning. Nogen kalder det CSR...så det gør vi også.Der skal ikke herske tvivl om, at vi som en større produktionsvirksomhed har en forpligtelse til konstant at forsøge at nedbringe vores miljøbelastning.

Her i vores miljøsektion, kan du læse om:

1. DINE MULIGHEDER SOM KUNDE

Via vores miljømærkninger, kan du signalere en ansvarlig og miljøbevidst indkøbspolitik.

2. HVAD VI KONKRET SELV GØR

Hos ScandinavianBook er ansvarlighed ikke bare snak, se konkrete eksempler på hvad vi selv gør.

3. VORES TO MILJØ TIPS

To tips som vil gavne dig og miljøet.

4. NYTTIG VIDEN OM MILJØET

Vi har samlet en række links og artikler, spændende læsning!

Skal vi sammen passe på miljøet? Miljøansvarlig
Hvis du har spørgsmål til vores miljøpolitik, er du velkommen til at kontakte Esben Mols Kabell på esben@scandinavianbook.dk.


Esben Mols Kabell og Bill Clinton
til CSR-konference, 2012


Hos ScandinavianBook passer vi godt på miljøet

Kampagne for tryksagen
www.tryksag.dk kan du læse om tryksager og miljøet. Se fx. videoen med Axel Skovmand, der afliver miljømyter eller læs børnebogen "Historien om træ, papir og tryk".

1. DINE MULIGHEDER SOM KUNDE

Via vores miljømærkninger, kan du signalere en ansvarlig og miljøbevidst indkøbspolitik.
Svanemærkede tryksager

Svanemærket trykkeri

Det betyder, at vi bidrager til et renere miljø, et sundere arbejdsmiljø for de ansatte og en sundere fremtid for os alle.

Svanemærke-logo på din tryksag
Du må sætte Svanemærke-logo på langt de fleste af vores tryksager (gratis).

Sådan gør du
Når du bestiller en tryksag, der kan Svanemærkes, bliver du ved bestilling spurgt, om du har benyttet Svanemærke-logo. Hvis ja, gennemgår vi tryksagen og dobbelt-tjekker, at logo-retningslinjerne mv. er overholdt.

Bemærk, at logoet gerne må gengives i sort hvid. Den grønne farve erstattes blot med 100% sort.

Download Svanemærke-logo
Download logoet i vores download-sektion.

Læs mere.

2. HVAD VI KONKRET SELV GØR

Hos ScandinavianBook er ansvarlighed ikke bare snak, se konkrete eksempler på hvad vi selv gør.

et af landets STØRSTE SOLCELLEANLÆG

Vi har investeret i et enormt solcelleanlæg, der yder 330.000 kwt og fylder ca. 6.000 m2. Anlægget forventes færdigt 1/9-2013

Læs mere nedenfor.

Energireduktion...mange bække små

Med et forbrug på omkring 1. mio. kWh, er energireduktion et konstant fokusområde for os.

Andre projekter
• Vores lys styres overalt med sensorer.
• Vi er skiftet til lavenergivinduer.
• Vi har indført genbrug af overskudsvarme.
• Vi har to PLAN-børn fra Mali.
• Miljørigtige trykfarver: Xerox Matte Dry Ink (digitaltryk)
   og vegetabilske farver (offsettryk).

...kampen fortsætter og flere tiltag er på vej.

Dansk trykkeri – danske regler

Vi er et dansk trykkeri, som følger dansk lovgivnng og har dansk
personale ansat på dansk overenskomst. Det er din garanti for, at
tingene foregår “efter bogen”.

Vi er et dansk trykkeri med danske regler
Se stor version
Her hos ScandinavianBook er der plads til alle

PLADS TIL ALLE

Hos ScandinavianBook er der plads til alle, og vi er stolte af at have 19 nationaliteter repræsenteret blandt medarbejderne:
• Marokko • Grønland • Sydkorea • Rusland
• Polen • Rumænien • Norge • Sverige
• Tyrkiet • Frankrig • Palæstina • Tyskland
• Schweiz • Somalia • Senegal • Island • USA
• Iran • Danmark.

Investering i miljøvenlig trykteknologi

Som det første trykkeri i Europa, har vi valgt at investere mere end 20 mio. kr. i flagskibet inden for offsettryk, nemlig en sprit ny 8-farvet tryk-maskine med det mundrette navn Heidelberg XL 106-8-P LE UV.

UV-teknologi - godt for miljøet
Via den nye Low Energy UV-trykteknologi opnår vi strømbesparelser på op til 25 % i forhold til traditionelle trykmaskiner. Konkret betyder det, at vi sparer 100-150.000 kwt om året, svarende til 20-30 husstandes forbrug.
Antallet af makulaturark sænkes med ca. 50 %, svarende til ca. 500 kg papir... om dagen!

Læs mere
• Download specifikationer (pdf).
• Humoristisk Heidelberg video.
• Mere seriøs Heidelberg video.

Digitaltryk, rullefødt

Om trykteknologien generelt
Vores rulleføde printer til bogproduktion benytter en såkaldt "flash-fuser". I stedet for en varme rulle, der varme både papir og toner op for at få toneren til at sidde fast på papiret udsendes der et lysglimt af uv-lys. Toneren vores maskine benytter har nogle særlige uv-reagenter i sig, der bliver meget varme, når de udsættes for netop uv-lys, så toneren på den måde brænder fast på papiret. Dette har 3 fordele:

Flade bøger
For det første bliver papiret ikke varmet op. Det betyder at der ikke trækkes fugt ud af papiret så det slår sig. På den måde kan vi levere en færdig bog, der ligger pænt og flat på bordet på samme måde som en bog trykt i offset.

Mindre strøm
Den anden fordel er at der skal bruges langt mindre strøm, da det kun er toneren, der skal varmes op. Faktisk bruger vores rulle fødte teknologi kun ca. 10% af den strøm en traditionel digital trykmaskine bruger, når den skal trykke en side.

Hastighed og pris
Da papiret ikke skal varmes op til 180 grader for at få toneren brændt fast kan vi trykke med en langt højere hastighed. Tid er penge - så dette er samtidig med til at sikre at vi har de suverænt skarpeste priser på sorthvid bøger i oplag fra 100 til 1.000 eksemplarer.

3. VORES TO MILJØ TIPS

To tips som vil gavne dig og miljøet.

MILJØTIP: solceller gavner miljøet og giver 12 % i rente

Vi har Jyllands største solcelleanlæg


Med installationen af et af landets største største sol-celleanlæg, forsøger vi at kombinere en god gerning med god økonomi.

Forrentning
Anlægget producerer lige så meget el som 100 husstande forbruger og vi forventer en forrentning på +10 % i hele perioden.

Inspiration
Vi gennemgår her, hvordan vores regnestykke ser ud og håber dermed at være med til at inspirere andre virksomheder.

Kapacitet
Anlægget har en årlig kapacitet på 328.000 kWh og koster 3.101.500 kr. (bankfinansieres til 4 % p.a.)

Garantier
Al strømmen sælges til elselskabet, hvor Staten garanterer os 1,3 kr./kWh i ti år.

Forudsætning
Det antages, at el-prisen stiger med 4 % om året og husk at tage højde for de nye afgifter på solpaneler, ligesom EU endnu ikke endeligt har godkendt Statens tilbagekøbsgaranti - se skrivelse af 12. aug. 2013.

Konklusion
Anlæg tilbagebetalt efter 8,5 år.
Forrentning over 25 år: 12 % p.a.

Husk at solcellernes ydelse og holdbarhed er garanteret i 25 år.

Læs mere
Læs hele beregningsgrundlaget her.

Miljøtip: LED belysning har halveret vores elforbrug

og er tjent hjem paa tre aar


Vi har halvveret vores strømforbrug til belysning ved at investere i 693 LED-rør.

Win-win
Lige som ved solceller, er her tale om en win-win situation, hvor vi mindsker miljøbelastningen og samtidig sparer penge.

Tallene
Rør og montering: 260.990 kr.
Tilskud til energi-reduktion:    32.876 kr.
Samlet investering: 228.114 kr.
   
Tidligere elforbrug til lys: 171.649 kWh
Nyt elforbrug til lys: 78.093 kWh
Besparelse: 93.555 kWh

Ved en el-pris på 0,8 kr./kWh, giver det en årlig besparelse på 74.845 kr.

Konklusion
LED-rørene er tilbagebetalt på tre år.

Mindre udskiftning
Og en fin bonus er, at vi slipper for at skifte rør helt så ofte, da LED holder i over 8 år.

4. NYTTIG VIDEN OM MILJØET

Vi har samlet en række links og artikler, spændende læsning!

Nyttige links

Her kan du se vores samling af links:

Miljø-materiale
Svensk skovrapport (pdf, engelsk, 20 sider)
Danmarks Grønne Fremtid (pdf, 43 siders fakta og flot layout)
Tryksager er populære, men vi elsker at hade dem

Miljø-videoer
Mød Axel Skovmand
Er du også træt
How green is your internet
Paper Is Dead

Miljø-websites
Klimabevidst.dk - hjælper virksomheder med miljøvenlige tiltag.
TwoSides.info - relevant miljøinfo om den grafiske branche.

Det kræver meget energi at producere papir

JA, men langt mindre end man skulle tro. I en husstand udgør CO2-belastningen fra reklametryksager 0,6 %.

Lær hvorfor

Alle typer tryksager er lige belastende for miljøet

Nej, det er ikke tilfældet.

Lær hvorfor

Træ er verdens mest miljøvenlige råstof

Ja, det er korrekt. Og heldigvis er der tilvækst af skov i Europa pga. træerne genplantes.

Lær hvorfor

Skovrydning er ikke længere et problem

Helt forkert! Selvom vi i Danmark genanvender 90 % af tryksagerne, er der problemer andre steder i verden.

Læs hvorfor

Det går ud over skovene at producere papir

Nej, faktisk er det modsatte tilfældet.

Lær hvorfor
Skal vi sammen passe på miljøet

Avis i forhold til nettet
En avis belaster klimaet med ca. 80 gram CO2. Læser du nyheder på nettet 30 minutter om dagen, belaster det med ca. 100 gram CO2. Alt vi foretager os, belaster klimaet. Men de færreste ved hvor meget.

Vi danskere har et specielt forhold til tryksager, især dem der hver uge lander i postkassen. 90 % af dem der modtager husstandsomdelte reklamer, bruger dem hver uge, og to ud af tre danskere siger i en ny undersøgelse, at reklametryksager gør dem i stand til at finde gode tilbud og handle billigere ind.

Der er ingen grund til at vælge aviser og tryksager fra alene af hensyn til miljøet.

Ugeaviser er populære
Ugeaviserne er også populære. 7 ud af 10 danskere læser dem ofte eller altid. Og 63 % af danskerne foretrækker avisen i en papirudgave frem for på nettet, viser undersøgelsen. Samtidig er forbruget af blade og magasiner i vækst.

Den trykte kommunikation vokser i en stadig mere digital verden. Det skyldes, at print og digitale medier ikke er modsætninger, men to kommunikationsformer med forskellige egenskaber og betydning i vores hverdag.

Tryksager er brugervenlige
Tryksagen er håndgribelig og overskuelig og giver værdifuld, brugbar information. Den er enkel og brugervenlig, og så er den transportabel i tid og rum.

Men tryksager er også noget, vi næsten alle elsker at hade. Stakken af reklametryksager kritiseres, fordi vi tror, at de forurener langt mere, end de faktisk gør.

Det samme gælder aviser og blade. Vi bruger dem flittigt, men vi vil ikke helt stå ved det. Det pletter vores miljøbevidste image.Familiens C02-regnskab
De færreste ved, hvor lidt tryksagerne påvirker familiens CO2-regnskab.

Den daglige avis, ugeaviserne og de husstandsomdelte reklamer udgør ca. en procent af det samlede CO2-udslip i en gennemsnitlig, dansk husstand. Det svarer til knap 130 kg CO2 om året.

15 års systematisk miljøindsats
Bæredygtig, nordisk skovdrift, effektiv og energibesparende papirproduktion baseret på biomasse og vandkraft, genanvendelse af tryksager og 15 års systematisk miljøindsats i de grafiske virksomheder sikrer danske aviser, blade og reklametryksager en god miljøprofil.

Klimaudfordringen
Vi skal tage klimaudfordringen seriøst og styrke forbrugernes bevidsthed om klima og miljø.

Og det er sund fornuft at vælge de husstandsomdelte reklamer fra, hvis man ikke bruger dem. Eller droppe papiravisen hvis man helst læser nyheder på nettet.

Alternativerne belaster også klimaet, så der er ingen grund til at krybe langs husmuren med det nyeste madmagasin og de seneste ugeblade.

Følg miljødebatten, og læs flere artikler på www.ga.dk.

Artikel fra Børsen, torsdag d. 5 marts 2009.
Af Lars Bram, adm. direktør, Grafisk Arbejdsgiverforening
Genbrug af papir

Vi bliver bedre og bedre til at genbruge papir. Faktisk har den europæiske papirindustri verdensrekord i genbrug af papir (72.2% i 2009)*.

Men da fibrene i papiret kun kan genbruges få gange, er der et behov for 40 % nye papirfibre for at opretholde en genbrugscyklus.
Altså er der et konstant behov for at fælde træer.

At sige at der forsvinder træer, når du bruger papir, svarer altså til at sige, at der forsvinder korn, når du spiser brød.


Skandinavisk papir
Alt papir der anvendes hos ScandinavianBook, stammer fra bæredygtigt skovbrug i Sverige og Finland. Her plantes der 3-4 træer, for hvert træ der fældes (ikke alle træer når at vokse op).

Mere europæisk skov
I Europa er det samlede skovareal vokset med over 30 % siden 1950, og arealet udvides hvert år med et område på størrelse med 1,5 millioner fodboldbaner - eller fire gange Londons areal**.

Stadig skovrydning
Skovrydning (ikke bæredygtigt skovbrug) forekommer dog stadig uden for Europas grænser, primært i troperne. 90 % af årsagen hertil skyldes ikke bæredygtigt landbrug***. Se også sektion om skovrydning.

Info om skovrydning


Træer bliver til energi, ikke papir
Det er i øvrigt værd at bemærke, at 53 % af alt verdens træ bruges til energiproduktion, 28 % af savmøller og kun 11 % af papirindustrien****. Se også sektion om papir og energi.

Husk at tjekke, at dit trykkeri kan redegøre for hvorfra deres papir stammer.

* Ifølge ERPC
** CEPI, Forest fact Sheet, July 2008
*** World Rainforest Movement; UN FAO
**** FAO Statistics 2007
Selvom den europæiske papirindustri er storforbruger af vedvarende energi med lavt C02-udslip, er der ingen tvivl om, at papirindustrien er en energikrævende industri. Men faktisk langt mindre end man skulle tro!

200 kg papir om året
I gennemsnit tager det 500 kilowatt-timer (kWh) at producere de ca. 200 kg papir, som vi alle forbruger hvert år. Det svarer til den mængde energi, en tændt computer bruger på fem måneder. Eller en 60 W elpære der er tændt uafbrudt i et år*.

Bæredygtig industri
Papirindustrien, der i 2005 stod for 1,1% af CO2-udledningen i verden, er blevet udpeget til en af de mest bæredygtige nuværende industrier**.
 
I Europa stammer over halvdelen af den energi der bruges til at producere papir fra vedvarende energi***

Papir og CO2
Selv når man medregner CO2-belastningen under transporten og trykningen, er europæisk papir CO2-neutralt. For det første ilter træerne under deres opvækst atmosfæren og lagrer CO2.
Se også sektion om CO2-kredsløbet.

Målrettet miljøindsats
Hertil kommer, at den grafiske industri - bl.a. via ny teknologi - har ydet en målrettet miljøindsats ved at have udfaset opløsningsmidler, indført vegetabilske farver og andre energibesparelser.
 
* Paper & The Environment, ATS Consulting August 2007
** CEO Perspectives 2008, PricewaterhouseCoopers
*** CEPI, Forest Fact Sheet, 2008


Der er god grund til at holde øje med produktionsmetoden, når du bestiller din tryksag.

Offset puljetryk
Hos LaserTryk.dk produceres de fleste tryksager med såkaldt offset puljetryk, hvor vi trykker for mange kunder på de samme store trykark. Hermed minimeres antallet af spild-ark pr. kunde.
 
Ved almindelig offsettryk bruges der ca. 1.600 A4-ark pr. trykstart før farverne passer. Ved offset puljetryk er tallet ca. 200 A4-ark

Digitaltryk og miljøet
Skal du bruge tryksager i lave oplag, er digitaltryk løsningen. Her bruges der ingen ark til at indrette farverne på arket. Det sparer for alvor papir. Digitaltryk giver også mulighed for at fremstille flere forskellige tryksager i mindre oplag og dermed målrette tryksagen til modtageren.

Det minimerer papirforbruget og giver samtidig bedre respons, da modtageren finder reklamen mere relevant.

Eksempel:
Et sommerhusfirma skal have trykt et katalog. I stedet for at producere en stor tryksag med samtlige sommerhuse, kan der med digitaltryk produceres fx 20 forskellige kataloger der segmenteres på målgrupper.

Kunder der fx altid tager til Vestjylland i store grupper, behøver ikke modtage alle siderne med sommerhuse med plads til 4 personer, uden swimmingpool, der ligger på Bornholm.

Målrettet miljøindsats
Hertil kommer, at den grafiske industri - bl.a. via ny teknologi - har ydet en målrettet miljøindsats ved at have udfaset opløsningsmidler, indført vegetabilske farver og andre energibesparelser.

Produktion døgnet rundt
Endelig er det værd at bemærke, at vi hos LaserTryk.dk producerer både digitaltryk og offset puljetryk hele døgnet.

Dette har et positivt afsæt på miljøet, da vi aftager den overskudsenergi, vindmøllerne producerer, når resten af samfundet sover.
 
Info om træ
Træ er verdens mest miljøvenlige råstof af flere grunde:

Træer vokser
Råstoffet træ skabes hele tiden af naturen selv, og det er lavet af solenergi, kuldioxid (CO2) og vand.

Træer fjerner noget af den CO2 fra luften, som ellers ville give drivhuseffekt. Denne oplagring af CO2 sker både i levende træer og i træprodukter.

Solenergi
Træer oplagrer solenergi, som man senere kan udnytte ved at brænde træet, fx som brænde
eller flis.

Energi fra træ og andre planteprodukter bidrager ikke til drivhuseffekten - i modsætning til energi fra kul, olie og gas.

Forklaringen er, at afbrænding af planteproduker frigiver kuldioxid (CO2), som allerede er i kredsløb, mens afbrænding af kul, olie og gas sender nyt kulstof, hentet op fra jordens indre, ind i det kulstofkredsløb, som giver drivhuseffekt.

CO2-kredsløb
På billedet fremgår CO2-kredsløbet for træ. Ved træers vækst optages CO2 i træet. Når træet brændes eller rådner, frigives CO2 igen.
I mellemtiden kan vi bruge træet til papir, husbyggeri osv.

Energien opsamles
Hvis vi opsamler energien, når træet brændes, kan vi spare på de ikke fornyelige brændsler, som olie og kul, og derved også undgå frigivelse af ekstra CO2 fra olien og kullet.
Miljøets livscyclus

Forudsætninger
Men der er nogle forudsætninger for træets overlegne miljøvenlighed!

1. Bevaring af skovareal
Skovarealet skal bevares, og der skal ikke fældes mere træ i skovene end den løbende tilvækst. Sådan foregår det fx i Danmark, i Europa og i Nordamerika. Se også det går ud over skovene at producere papir.

2. Biodiversitet
Produktionen af træ må ikke mindske biodiversiteten.

3. Energi og kemikalier
Træet skal forarbejdes uden unødig brug af energi og kemikalier og med agtpågivenhed i arbejdsmiljøet, som er tilfældet med Svanemærket papir.

4. Flittig brug
Træprodukter skal bruges flittigt, længe og med omtanke.

5. Genbrug
Træprodukter skal genbruges eller udnyttes til energi, efter de har tjent deres oprindelige formål.

Kilde: www.trae.dk

Skovrydning er stadig et problem

Fordi vi på vores breddegrader har stort fokus på bæredygtig skovdrift, betyder det bestemt ikke, at skovrydning ikke stadig er et problem.

Plads til landbrug
Fra 1990 til 2005 er der hvert år fældet 13 millioner hektar skov i gennemsnit. Skovene ryddes oftest for at tjene penge, for at skabe mere plads til landbrug og for at eksportere træ, ifølge nyhedsbureauet MediaGlobal, der samarbejder med FN.

20 % af verdens CO2-udslip
Det anslås, at skovrydning er skyld i 20 % af vores CO2-udslip.

Hermed er udslippet fra skovrydning værre end den samlede udledning fra alverdens transportmidler

Bedst, hurtigst og billigst
Norges statsminister, Jens Stoltenberg, har udtalt, at vi ved at reducere skovrydning kan opnå de største, hurtigste og billigste nedskæringer i globale drivhusgasudledninger.

Tilskud til ulande
"Det er et nøgleelement at reducere skovrydning i ulande, når vi skal tage fat på udfordringerne skabt af klimaændringerne. Det bliver dog en kompleks og udfordrende bedrift i forhold til virkeliggørelse, og det vil kræve langsigtet engagement" siger Ban Ki-moon, FNs generalsekretær, ifølge MediaGlobal.

Kompensation
Ifølge Jens Stoltenberg er løsningen at fastsætte en økonomisk kompensation til de lande, som skal skære ned på skovrydningen.

Når vi fælder træer og udrydder skove, koster det verdens økonomi mere end den nuværende finanskrise. Det viser en EU-undersøgelse.
Træer renser vand

Træer renser vand
Hvert år koster det os mellem 2000 - 5000 milliarder dollars, når klodens træer og skove forsvinder. Det tårnhøje beløb er et udtryk for, at træerne blandt andet er med til at rense vand og optage CO2 fra atmosfæren.

Menneskeskabt C02
Når naturen ødelægges, holder den op med at bidrage positivt til vores klima - et bidrag som oprindelig ikke kostede os noget, fordi det netop var naturligt.

Når for eksempel træer bliver fældet og ikke optager CO2, er vi i stedet nødt til at finde en menneskeskabt måde at reducere CO2 på. Det koster.

Træer absorberer vigtige drivhusgasser
Undersøgelsen viser, at det især er skovenes evne til at absorbere de vigtigste drivhusgasser, der kommer til at mangle og dermed koste os dyrt i fremtiden.

Samtidig er det de fattigste områder i verden, der bliver hårdest ramt, fordi de ofte er direkte afhængige af skovene - både i forhold til mad og til byggematerialer.

ScandinavianBook er et svanemærket trykkeri

Når du vælger et svanemærket trykkeri, vælger du et trykkeri, som bidrager til et renere miljø, et sundere arbejdsmiljø for de ansatte og en sundere fremtid for os alle.

Som ScandinavianBook-kunde må du altså sætte Svanemærke-logo på din tryksag, som et synligt bevis på en ansvarlig og miljøbevidst indkøbspolitik.

Et svanemærket trykkeri lever op til skrappe krav mht.:
• Brug af miljørigtigt papir fra bæredygtigt skovbrug
• Brug af vegetabilske trykfarver
• Minimering af papirspild og andre affaldsmængder
• Energibesparelser og brug af vedvarende energi
• Hensyn til det kemiske arbejdsmiljø
• Udelukkelse af risikoen for at indånde organiske opløsningsmidler

Miljømærket papir
Hos ScandinavianBook producerer vi udelukkende på miljømærket papir, der er produceret uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Vi er i dag oppe på, at 95 % af det papir vi benytter er Svanemærket. Resten har en tilsvarende EU miljøstandard.

Hvad kan svanemærkes?
Med undtagelse af vores postkort, må du indsætte Svanemærke-logo på alle vores papir-tryksager.

Definitionen på svanemærket
Når et produkt er svanemærket, er det din garanti for, at produktet er blandt de mindst miljøbelastende inden for sin egen kategori og at der er sat krav til stoffer, som er problematiske for sundheden.
Svanemærkede produkter kan således godt belaste miljøet, men de belaster mindre end de fleste andre produkter af sin art. Det er således en miljøcertificering, hvor kriterierne tager udgangspunkt i produkternes livscyklus.
Det vil sige, at man vurderer hvordan produkterne påvirker miljøet fra råstof til affald. Svanemærket blev etableret af Nordisk Ministerråd i 1989. For brug af logoet skal producenten og materialer være certificeret.

Læs mere om Svanemærket på Ecolabel.dk.

Din indkøbskurv


Samlet trykpris : ekskl. moms
Samlet rabat :

Bestilling af

Vælg produktionstid

Afsendt til tiden - eller gratis

Oplever du, at vi ikke får afsendt din tryksag til tiden, vil du blive tilbudt tryksagen uden beregning, dog maks. 1.500 kr og eksklusiv fragt.

Har du valgt ekspres levering?

Vi kan desværre ikke garantere at leveringstiden overholdes, hvis der er meget tryksværte på din tryksag, da det kræver en forlænget tørretid. Du kan sikre dig at dette produkt sendes på 1 arbejdsdag ved at vælge vandlak eller bestrøget papir.


Pris:
Hej,

Vi har nu afsendt tilbud.


Ønsker du at bestille tryksagen, er der i mailen et
direkte link, hvor du kan afgive bestilling med få klik.

Du er selvfølgelig også velkommen til at besvare mailen
med din trykfil(er), hvis det er nemmere for dig.


Har du brug for yderligere information, sidder vi klar til
at hjælpe på info@scandinavianbook.dk eller tlf. 87 310 350.


Med venlig hilsen

ScandinavianBook.dk
P. O. Pedersens Vej 9 - 8200 Aarhus N.
Hej,

Vi har nu afsendt tilbud.


Ønsker du at bestille tryksagen, er der i mailen et
direkte link, hvor du kan afgive bestilling med få klik.

Du er selvfølgelig også velkommen til at besvare mailen
med din trykfil(er), hvis det er nemmere for dig.


Har du brug for yderligere information, sidder vi klar til
at hjælpe på info@scandinavianbook.dk eller tlf. 87 310 350.


Med venlig hilsen

ScandinavianBook.dk
P. O. Pedersens Vej 9 - 8200 Aarhus N.